Hlavní program Další programy El. obchody Kdo a jak nám pomáhá Info a odkazy Napište nám Kontakty Atlas NNO
Hlavní program
Principy a cíle našich programů
Celá činnost CENTRÁLY IT je z ekonomického pohledu založena na třech základních principech :

  1. Zakladatelé poskytují své produkty a nebo služby buď bez jakékoliv ziskové marže, tedy na úrovni výrobních cen a nebo dokonce u některých služeb a nebo produktů cenu dále ze svých zdrojů dotují. 

   

  Tak například MICROSOFT poskytuje prostřednictvím CENTRÁLY IT nevládnímu neziskovému sektoru veškeré své produkty v cenách platných pro školství. Obdobně je postupováno u produktů CÍGLER SOFTWARE, a.s. nebo u antivirového software AVG od firmy GRISOFT.

   

  1. Ostatní spolupracující firmy buď poskytují své produkty a nebo služby bez ziskové marže a nebo s minimální ziskovou marží, která je obvyklá v případě velkoobchodních cen. Na druhé straně dosáhnou tyto firmy logicky zvýšení obratu byť za méně výhodných ekonomických podmínek a dále určitou marketingovou výhodu. Nezanedbatelné je také filantropické kriterium, dnes by obraz firmy jdoucí po zisku „přes mrtvoly“ rozhodně nebyl objektivní, většina firem cítí svoji společenskou odpovědnost a chová se podle toho.Aby tento koncept opravdu spolehlivě fungoval je na druhé straně nutné, aby počet NNO, který tyto služby bude využívat, byl co největší.

   

  Například firma Bűroprofi, která s námi na základě smlouvy spolupracuje je ochotna zásobovat všechny NNO kancelářskými potřebami, papírem a dalšími podobnými produkty (které potřebuje každá NNO) v cenové úrovni, poskytované těm největším odběratelům – tedy se slevami na úrovni 20 až 50% u vybraných druhů materiálu a dokonce s tím, že toto zboží na své náklady doveze objednateli. Toto může ekonomicky provádět jen v případě, že i my, CENTRÁLA IT splníme svůj závazek a součet zboží, takto dodaného jednotlivým NNO bude odpovídat finančnímu objemu, který garantujeme.

   

  Obdobně pak firma Hewlett-Packard je schopna poskytovat nestátním neziskovým organizacím v nejnižších možných cenách určitou část svého výrobního programu. Vždy minimálně jeden výrobek z určité řady bude k dispozici pro všechny neziskovky, které tak mají možnost dostat se ke kvalitní značkové technice.

   

  1. CENTRÁLA IT pak ze svých prostředků rovněž dotuje některé své činnosti, zejména pak hlavní činnost, tak jak je to v souladu se zákonem, zřizovací smlouvou a statutem.


Provozováno na publikačním systému Rozruch 2.0 od společnosti Šilhavý s.r.o. (c) centrála IT